რჩევები
 • transportIndext ransportIndextr ansportIndex transportIndext ransportIndextr ansportIndex transportIndext ransportIndextr ansportIndex transportIndext ransportIndextr ansportIndex transportIndext ransportIndextr ansportIndex transportIndext ransportIndextr ansportIndex transportIndext ransportIndextr ansportIndex transportIndext ransportIndextr ansportIndex
თქვენ უკვეთავთ - ს
 • საწყისი ქალაქი:
 • დანიშნულების ქალაქი:
 • თარიღი:
 • საათი:
 • ტრანსპორტირების ფასია:
 • ადგილზე გადასახდელია:
 • ორგანიზაცია იხდის: 0 b
 • საიტზე გადასახდელია:
 • შემკვეთის სახელი. გვარი,მობ ნომერი
 • პაციენტის (მიცვალებულის) სახელი, გვარი
 • დაბადების თარიღი
 • პირადი ნომერი
 • საკონტაქტო მობილური
 • საკონტაქტო ელ.ფოსტის მისამარტი
 • საწყისი მისამართი (საიდან ?)
 • დანიშნულების მისამართი (სად ?)
 • მე ვეთანხმები მომსახურების სარგებლობის  წესებს და პირობებს

უკან დაბრუნება

© 2012 - 2017 შ.პ.ს. "მადლი". ყველა უფლება დაცულია
Created by WebPage.ge